Praksis

Ring til os og book et uforpligtende infomøde

Teledok – telefoniløsning med integration til ALLE lægesystemer

Teledok – din skræddersyede telefonløsning

Brugervenlig telefoni, der gør hverdagen nemmere for alle i din praksis.

Queue-manager

Queue-manager, som i daglig tale kaldes for kø’bar er et af vores mest populære features. Den installeres på den enkelte medarbejders PC og bliver lynhurtigt et populært værktøj for både læger og sekretærer i danske almen lægepraksis.
Queue-manager låner en lille del af skærmbilledet, men du kan frit vælge, om du ønsker den vist eller ej. Det gør du med et enkelt tastetryk.

Kø’baren bliver for mange et uundværligt værktøj i dagligdagen og udvikles konstant. Vi opsamler løbende feedback fra vores brugere og finjusterer funktionerne. 
TeleDok kan intergrere med alle de kendtejournalsystmer og vi kan uafhængigt tilpasse den så den passer til jeres hverdag.

Den nyeste udgave af vores kø’bar blev lanceres i januar 2024 og giver mange muligheder og har modsat tidligere en designfrihed der giver frihed til at forme den som i ønsker den. 

Du kan få løsningen som:

Egen løsning

Der opsættes en call-server/IVR-server på din adresse. Brugerne kan både benytte IP telefoner samt digitale telefoner. Denne løsning kan bl.a. være en fordel der, hvor kunden kun har kabling til digitale telefoner.

Egen ”Hosted løsning”

Der opsættes en call-server/IVR server på din adresse eller dit datacenter. Brugerne kan afhængigt af anlæggets fysiske placering benytte IP telefoner samt digitale telefoner. Denne løsning kan bl.a. være en fordel der, hvor du ønsker at dele samme løsning mellem flere lægehuse.

Cloud løsning

Der opsættes IKKE en call-server/IVR-server på din adresse, men en IP netcom Cloud. Brugerne kan kun benytte IP-telefoner. Denne løsning kan være en fordel ved et mindre lægehus, hvor du ikke ønsker egen løsning. Løsningen er placeret i et sikret hostingcenter og deles mellem flere lægehuse.

Vi hjælper dig med at accelerere digital transformation

Ring eller skriv til os og book et uforpligtende infomøde

Alt efter hvilken løsning du vælger kan du få integreret følgende moduler:

CPR-integration

Ved opkald til praksis kan patienten let indtaste CPR-nummer i telefontiden.

Det opsamlede CPR-nummer overføres til praksissystem, og du skal derfor ikke bruge unødig tid på søgning af CPR-nummer. CPR-nummeret bliver præsenteret inden kaldet tages, men kan også indhentes til systemet mens samtalen er i gang.

Indvalg

Når patienterne ringer til lægehuset, bliver de mødt af en indvalgsmenu, der giver dem mulighed for at vælge deres foretrukne læge. Menuen er interaktiv og der nævnes kun de læger, der er til stede den pågældende dag. Hvis en læge f.eks. er på ferie, kan dette læses op sidst i indvalgsmenuen, således patienten kan vælge om patienten vil tale med en anden læge eller ringe igen efter lægens ferien.

Hvorvidt en læge er tilstede den pågældende dag eller ej, kan aktiveres fra lægens telefon, eller fra en central telefon i receptionen. Lægens tilstedeværelse/fravær aktiveres nemt via et enkelt tryk på en knap og en lysindikering viser løbende status herpå.
Modulet anvendes typisk i lægernes telefontid.

Vagt

Sekretæren vælger ubesværet den læge, der har vagten den pågældende dag. Hvis vagten er tilknyttet lægehuset, viderestilles der til lægens mobiltelefon. Hvis vagten er en ekstern læge, henvises der til denne læges telefonnummer.
Modulet anvendes typisk udenfor lægehusets normale åbningstid.

Kalender

Kalendermodulet giver mulighed for at henvise til andre lægehuse mv. via en kalender, samt til flere forskellige lægehuse den samme dag.

Kalendermodulet tager højde for f.eks. ferier så ingen i lægehuset manuelt skal tænke på at omstille telefonen. Kalendermodulet kan kører i 2 forskellige modus: manuel og automatisk. Er det manuelle modus valgt kan den automatiske kalender overstyres fra telefonen.

Kø-styring med tidsstyret nedtrapning

Du kan begrænse din egen telefonkø til en ønsket størrelse, der effektivt og enkelt sikrer at en patient ikke kommer til at vente forgæves på at komme igennem. Samtidigt sikrer systemet, at patienter, som allerede har valgt en bestemt læge, bliver retfærdigt dirigeret over i en anden telefonkø, hvis lægen får en akut henvendelse.

Kø-styringsmodulet giver desuden mulighed for en trinvis nedtrapning af telefonkøen mod den enkelte læge. Dette foregår via en tidsprofil, der automatisk reducerer køren mod slutningen af telefonkonsultationstiden i flere steps. Dette sikrer, at du er klar til den enkeltes normale konsultationstid og patienterne i venteværelset ikke skal vente indtil du er færdig med telefonkonsultation.

Afbudslinje

Softphones

Webbaseret hjemmearbejdsplads

Videokonsultation

Vi hjælper dig med at accelerere digital transformation

Ring eller skriv til os og book et uforpligtende infomøde